Trädgård

Vi utför arbeten i privatträdgårdar gällande trädfällning och trädgårdsskötsel, plantering, design och odlingskonsultation. Vi lyssnar på kundens önskemål och rådgör utifrån vår kompetens. Vid varje beslut som tas återkopplar vi till kunden, och kunden får Före- och Efterbilder vid utfört arbete. Vi har en liten plantskola som tillhandahåller kvalitetsväxter till företagskunderna. Vi samarbetar med en European Treeworkercertifierad arborist. Kostnadsexempel: 300kr per timme efter RUT.  Beställ tjänst   

Vårstädning (april, maj)

8h/ 2000m2 Rutberättigad

 • kantskärning av rabatter och gångar
 • ogräsrensning grus, rabatter och plattor
 • gödsla rabatter och gräsmatta
 • trimning
 • gräsklippning
 • beskära rosor (maj)
 • luckra runt fruktträd
4000 kr 
(material ingår ej)
Tilläggstjänster:
Bortforsling av ris 
Skötselplan för din trädgård
Plantera en vårurna 
Olja trädgårdsmöbler och veranda
 

Grönsaksodling (maj, juni)


 • 8 pallkragar
 • frön och plantor
 • jord
 • fiberdukar för pallkrage
 • odlingsmanual
Kostnad: 7000kr 
Material: 3000kr
Arbetskostnad ej rut: 4000kr
Obs! Pallkragar håller i många år, och jorden behöver bara jordförbättras till nästa säsong. 

Höststädning (sept, okt)

8h/ 2000m2 Rutberättigad
 • räfsa löv
 • sätta blomlökar
 • kantskära
 • ogräsrensa grus rabatter och plattor
 • buskbeskärning
 • beskärning av fruktträd
 • jordförbättring
4000 kr (material ingår ej)
 • Tilläggstjänster:
 • Bortforsling av ris
 • Plantera hösturna

Perennrabatt 10m2

 • Design i samråd med kunden
 • grävning och jordförbättring
 • växtbeställning
 • plantering
 • skötselråd
Kostnad: 7000 kr
Material: 3000 kr
Arbetskostnad (ej rut): 4000kr

Träd- och buskbeskärning 

(JAS och feb- mars)

 • Fruktträd
 • Buskar
 • Uppbyggnadsbeskärning

Kontakta för prisuppgift på ditt träd, Rut berättigat

Trädgårdstjänst

rutberättigad
 • rensa rabatter
 • kantskära
 • klippa gräs
 • trimma
 • rensa grusgångar och plattor
 • beskärning
300 kr/h efter rut