Skog

Vi utför trädfällningar och arboristtjänster hos privatpersoner, beskärning av fruktträd JAS och februari/mars samt trädgårdskonsultation.
 Vi lyssnar på kundens önskemål och rådgör utifrån vår 20 åriga kompetens inom skoglig verksamhet.  Vi samarbetar med en European Treeworkercertifierad arborist. Tjänsten är RUT berättigad. Beskärning och trädgårdskonsultation utförs av trädgårdsmästare Anja Varis, utbildad vid Skillebyholms Yrkeshögskola. 


  Beställ tjänst