Träd och trädgård

Vi utför trädfällningar och arboristtjänster hos privatpersoner, beskärning av fruktträd JAS och februari/mars samt trädgårdskonsultation. Vi arbetar inom 50 km från Stockholm, Södertälje och Nykvarn.
 Vi lyssnar på kundens önskemål och rådgör utifrån vår 25 åriga kompetens inom skoglig verksamhet.  Vi samarbetar med en European Treeworkercertifierad arborist. Tjänsten är RUT berättigad. 
Följ oss gärna på Facebook Skogskråkans trädgårdstjänst eller på instagram skogskrakantradgard

  Beställ tjänst   

Arboristtjänst

Vi samarbetar med en arborist och monterar ner svåra träd i sektioner där det är för trångt att fälla. Vår arborist är European Treeworkercertifierad. Vi kan även markfälla enklare träd.  

Beskärning 

Beskärning av fruktträd sker i JAS månaderna ifall trädet är väldigt vitalt och riskerar ge många vattenskott. Ett äldre träd eller ett träd i uppbyggnads-fasen beskär man i februari- mars.  Beskärning och trädgårdskonsultation utförs av trädgårdsmästare Anja Varis, utbildad vid Skillebyholms YH.

Trädfällning och skog

Vår trädfällare Osku Varis har jobbat i skogsbranschen i 25 år, och har stor kunskap kring att bevara naturvärden i skogen samt svara på frågor kontinuitets- skogsbruk. Han har också stor kunskap kring barkborre.